ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

ჩვენ ვართ იქ, სადაც დემოკრატიას სჭირდება !