პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
www.epfound.ge

PRI ციხის საერთაშორისო რეფორმა
www.penalreform.org

DVV International-ის საქართველოს ოფისი
www.dvv-international.ge

ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი„
www.intellect.org.ge

კონსულტაციისა და ტრეინინგის ცენტრი
www.ctc.org.ge

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა)
www.sida.ge

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი
www.gyrc.org.ge

რეაბილიტაცისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი "თანაზიარი"

http://bit.ly/2dvjGew

ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე"
www.awa.org.ge

რეაბილიტაციის ცენტრი