ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია

პროექტი: ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია

დონორი: ევროკავშირი.

განხორციელების ადგილი: საქართველო
ხანგრძლივობა: 20 თვე (16 ივნისი, 2015 წელი - 16 თებერვალი, 2017 წელი)
პროექტის მიზანი: ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების სამართლებრივი და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.