გარე განათების სექტორიდან ნახშიროჟანგის ემისიის შემცირების სტიმულირება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია: შაფათავას და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებულ სკვერში მზის ენერგიაზე მომუშავე განათების სისტემის მონტაჟი.

პროექტის ძირითადი საქმიანობები:

  • საკოორდინაციო ჯგუფის ჩამოყალიბება
  • კვლევის განხორციელება
  • კვლევის შედეგების გაცნობა დაინტერესებული მხარეებისთვის
  • სამუშაოების განხორციელების ტექნიკური დავალების შემუშავება
  • ფოტოვოლტაიკური სანათების შესყიდვა და მონტაჟი
  • საზოგადოებრივი კამპანიის წარმოება

პროექტის მიზანი: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში მერების შეთანხმების ფარგლებში გარე განათების სექტორიდან ნახშიროჟანგის ემისიის შემცირების სტიმულირება.

დონორი: GEF

ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2017 წელი- 1 იანვარი, 2018 წელი.