ხანდაზმულთა გაძლიერებისა და უფლებების დაცვის კამპანია აჭარაში

პროექტი: ხანდაზმულთა გაძლიერებისა და უფლებების დაცვის კამპანია აჭარაში.
დონორი: ევროკავშირი
განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ქედა, ქობულეთი, ოზურგეთი.
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი 2015 წელი - 1 ივნისი, 2018 წელი.
მიზანი: ხანდაზმულთა გაძლიერება, უფლებების დაცვა, საზოგადოებაში ინტეგრაცია და ძალადობისგან დაცვის მექანიზმის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.