ყოფილი პატიმრების და პატიმართა ოჯახის წევრების სოციალური ინტეგრაციის კამპანია

ყოფილი პატიმრების და პატიმართა ოჯახის წევრების სოციალური ინტეგრაციის კამპანია

პროექტის დონორი: ევროკავშირი.

განხორციელების ადგილი: აჭარის რეგიონი (ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო).

ხანგრძლივობა: 22 თვე (27 დეკემბერი, 2011 წელი - 26 თებერვალი, 2014 წელი).

პროექტის მიზანი:
პროექტის ძირითადი მიზანია აჭარის რეგიონში მცხოვრები, ყოფილი პატიმრების და პატიმრობაში მყოფთა ოჯახების სოციალური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.