მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია

მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია

დონორი: ევროკავშირი

განხორციელების ადგილი: აჭარის რეგიონი (ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო).

ხანგრძლივობა: 24 თვე (10 ნოემბერი, 2012 წელი - 09 ნოემბერი, 2014 წელი).

პროექტის მიზანი:
აჭარის რეგიონში მომსახურების სერვისის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, მომსახურების სერვისის სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.