სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია აჭარაში

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია აჭარაში

პროექტის დონორი: ევროკავშირი.

განხორციელების ადგილი: აჭარის რეგიონი (ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო).

ხანგრძლივობა: 20 თვე (1 იანვარი, 2011 წელი - 1 სექტემბერი, 2012 წელი).

პროექტის მიზნები:
აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოწყვლადი და ზოგადად, უფლებადარღვეული მოსახლეობის ჯგუფების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, ადვოკატირება და მათი პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.