აჭარის რეგიონის საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგის ინსტიტუტის მდგომარეობის ანალიზი

აჭარის რეგიონის საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგის ინსტიტუტის მდგომარეობის ანალიზი

დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ბათუმის საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგის ინსტიტუტის მდგომარეობის ანალიზი გაკეთდა.

იხილეთ კვლევის შედეგები