დემოკრატიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე (WW.IOD.GE) წარმოებული გამოკითხვის შედეგები

დემოკრატიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე (WW.IOD.GE) წარმოებული გამოკითხვის შედეგები

დემოკრატიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე (WW.IOD.GE) წარმოებული გამოკითხვის შედეგები

დემოკრატიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე (ww.iod.ge) წარმოებული გამოკითხვის შედეგები. გამოკითხვა წარმოებდა 2010-01-01დან 2011-04-20მდე.