კვლევა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის შესახებ

კვლევა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის შესახებ

დემოკრატიის ინსტიტუტმა საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადების მიზნით ჩაატარა კვლევა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის განსაზღვრის შესახებ.

იხილეთ კვლევის შედეგები.