კვლევა ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ხარისხის დასადგენად

კვლევა ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ხარისხის დასადგენად

დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ხარისხის დასადგენად კვლევა ჩატარდა.

იხილეთ კვლევის შედეგები.