კვლევა ტურიზმის სფეროში

კვლევა ტურიზმის სფეროში

დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ბათუმში ტურიზმის სფერო კვლევა ჩატარდა.

იხილეთ კვლევის შედეგები