კვლევა უმაღლესი საბჭოს აქტიურობის ხარისხის შესაფასებლად

კვლევა უმაღლესი საბჭოს აქტიურობის ხარისხის შესაფასებლად

დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ აჭარის არ უმაღლეს საბჭოში დეპუტატთა აქტიურობის ხარისხის შესაფასების მიზნით კვლევა ჩატარადა.

იხილეთ კვლევის შედეგები.