კონკურსი სოციალური სარეკლამო რგოლის დამზადებაზე

კონკურსი სოციალური სარეკლამო რგოლის დამზადებაზე

“დემოკრატიის ინსტიტუტი” აცხადებს კონკურსს სოციალური სარეკლამო რგოლის დამზადებაზე.

მოთხოვნა:

- სარეკლამო რგოლი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს სატელევიზიო სოციალური რგოლისთვის განკუთვნილ სტანდარტებს (ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ 30 წამი);

- ვიდეო არ უნდა შეიცავდეს დისკრიმინაციულ ელემენტებს;

- ვიდეო რგოლის სცენარი (შინაარსის, გადაღების, მუსიკალური გაფორმებისა და დიზაინის ჩათვლით) უნდა შეთანხმდეს დამკვეთ ორგანიზაციასთან;

- „დემოკრატიის ინსტიტუტი“ იტოვებს უფლებას, მონაწილეობა მიიღოს წარმოდგენილი სცენარის დაზუსტება/შეცვლაში.

- "დემოკრატიის ინსტიტუტის" მიერ ვიდეოში აღმოჩენილი უზუსტობის არსებობის შემთხვევაში, ვიდეო რგოლის ავტორი ვალდებულია, განახორციელოს შესაბამისი ცვლილება წარმოდგენილ ვერსიაში.

- ვიდეო რგოლის შექმნის პროცესში, ყველა გადაწყვეტილება/ცვლილება, წინასწარ წერილობით უნდა იქნას შეთანხმებული „დემოკრატიის ინსტიტუტთან“;

- სატელევიზიო ეთერში განსათავსებლად, ვიდეო რგოლი მზად უნდა იყოს არაუგვიანეს, 2019 წლის 20 ოქტომბრისა.

ონკურსში მონაწილეობის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია, რეზიდენტ იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს;

- კომპანიას/პირს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება;

- სასურველია, კომპანიას/პირს ჰქონდეს მსგავს თემატიკაზე ვიდეო რგოლის მომზადების გამოცდილება.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ორგანიზაციამ/პირმა უნდა გამოაგზავნოს:

- სოციალური სარეკლამო რგოლის წინასწარი სცენარი;

- რგოლის დამზადების ვადები (დაწყებისა და დასრულების თარიღი);

- საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ბიუჯეტი (დღგ-ს გარეშე);

- ინფორმაცია ორგანიზაციის/პირის შესახებ (პორტფოლიო);

- ორგანიზაციის/პირის მიერ მომზადებული მინიმუმ 2 ვიდეო რგოლის ბმული.

განაცხადი უნდა გამოგვიგზავნოთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 30 სექტემბრისა, 16:00 საათი, შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@iod.ge ან მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი ჭავჭავაძის ქ. №107 „დემოკრატიის ინსტიტუტის“ ოფისი.

ამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით ნომერზე: 0422 27 57 44 / მობ: 577 57 37 75 (ნინო ხაჩიძე).

იხილეთ განაცხადი jobs.ge-ზე