დალი გუგუნავა

ტრენერიe.mail: gugunava_dali@mail.ru

პედაგოგი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი. აქვს 15-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება საჯარო და კერძო სკოლებში. ბოლო 15 წელია მუშაობს კერძო რეპეტიტორადაც. 2010 წლიდან სერტიფიცირებული მასწავლებელია და აქვს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. აქტიურად მონაწილეობს სამეცნიერო კონფერენციებში.
მუშაობს საგრანტო პროექტებში, აქვს ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება.