დალილა მხატვარი

ტრენერიe.mail: dalila60@mail.ru

ინგლისური ენის პედაგოგი, მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. აქვს პედაგოგიური მუშაობის 22-წლიანი გამოცდილება.
ინგლისურ ენას ასწავლიდა ბათუმის სახელმწიფო უმაღლეს პედაგოგიურ კოლეჯში, შ.პ.ს. “ჰელიოსი” - უცხოურ ენათა ინსტიტუტში, სსიპ ბათუმის №2 პროფესიული სწავლების ცენტრში, სასწავლო ცენტრ NEO-ში.
მონაწილეობდა საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ორგანიზებულ პროგრამები (ETAG) - Less Teaching More Learning; Sumemer Workshop for Teachers of English; სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები. ასევე, გავლილი აქვს „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC)“ ტრენერთა ტრენინგი.
მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში.