ციფრული მარკეტინგი მეწარმეებისთვის

პროგრამის ხანგრძლივობა: ორი დღე (10 საათი)

მიზნობრივი ჯგუფი: აჭარაში მცხოვრები ყოფილი პატიმრები, პატიმრის ოჯახის წევრები და პრობაციონერები.

ტრენინგ-პროგრამა:

ინტერნეტ მარკეტინგის უპირატესობები, Facebook-ის გამოყენება პირადი და საქმიანი მიზნებისთვის, სოციალური ქსელის გამოყენება ბიზნესისთვის, Facebook-ი მეწარმეებისთვის, ბიზნესისთვის Facebook გვერდის შექმნა, Facebook გვერდის მართვა/ადმინი, კონტენტის შექმნა, რეკლამის განთავსება.

მიზანი: ტრენინგის მონაწილეებმა შეძლონ ციფრული მარკეტინგის გამოყენება არსებული ბიზნეს საქმიანობის წარმატებისთვის.

ტრენერები: ქეთი დუმბაძე, ლეიშა სომმერსი.

მისამართი: ქ.ბათუმი:ჭავჭავაძისქ.№107

ტრენინგი დაგეგმილია „ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში.

პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი.

ტრენინგი ჩატარდება „დემოკრატიის ინსტიტუტის“ ოფისში. ტრენინგზე რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ეს სარეგისტრაციო ფორმა