მისია

"დემოკრატიის ინსტიტუტის" ხედვა და მთავარი მისწრაფებაა საქართველო გახდეს განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანა. ამ მიზნიდან გამომდინარე, ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და დაიცვას ადამიანის უფლებები.