პუბლიკაციები

ეკომიგრაცია საქართველოში
16 მაისი 2017

ეკომიგრაცია საქართველოში 

ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში: გამოცდილება და თვითშეფასებები
8 თებერვალი 2017

ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში: გამოცდილება და თვითშეფასებები