ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტი

პროექტი: ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერის პროგრამა

მიზანი: ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების, პრობაციონერების განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა.

დონორი: ევროკავშირი

პროექტის მთავარი მიმართულებები:
• სოციალური საწარმოების ამოქმედება და ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების დასაქმების ხელშეწყობა;
• ბენეფიციარების სტაჟირება დასაქმების პირობით;
• ბენეფიციართა თვითდასაქმება-საოჯახო ბიზნესის ჩამოყალიბების გზით;
• ყოფილ პატიმართა განათლება და პროფესიული გადამზადება;
• ყოფილ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
• იურიდიული დახმარება.

პროექტის სამიზნე ჯგუფები:

  • ყოფილი პატიმრები
  • პატიმართა ოჯახის წევრები
  • პრობაციონერები

პროექტის განხორციელების არეალი: აჭარა, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, იმერეთი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2017 - 30 ნოემბერი, 2019

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციები:

დემოკრატიის ინსტიტუტი /ქ.ბათუმი ჭავჭავაძის ქ. №107, ტელ: (0422) 27 57 44

აფხაზინტერკონტი / ქ.ქუთაისი ნინოშვილის ქ. №27, ტელ: (0431) 26 48 61

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი /ოზურგეთი რუსთაველის ქ. №4, ტელ: (0496) 27 41 26

თანაზიარი /რუსთაველის ქ. №88, ტელ: (0415) 22 10 78