რეკომენდაციები

რეკომენდაცია ტურიზმის ხელშეწყობა
30 აგვისტო 2016

რეკომენდაცია ბათუმის საკრებულოს/მერიას (ტურიზმის ხელშეწყობა)